Najazd  wojska odbył się w
piątek 2 maja w godzinach wieczornych

Operacja Kamienna Góra – Rajd ARADO

Niedziela, 04.05

Rynek Miejski

08:00–10:00 – próby przed inscenizacją, przygotowanie scenograficzne;
12:00–13:00 – przygotowanie efektów pirotechnicznych;
13:00–13:40 – inscenizacja „Bitwa o skarby”.
13:40–14:30 – czas dla mediów i widzów; rekonstruktorzy wraz z pojazdami obecni będą na rynku.