Regulamin

 

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Ośrodka oraz posiadające aktualną kartę pobytu. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Uzgodnioną rezerwację wstępną, należy potwierdzić wpłacając na podane konto 50% zadatku w ciągu trzech dni ( liczy się data zaksięgowania na koncie odbiorcy). Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulowanie rezerwacji wstępnej.
 4. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.
 5. Doba hotelowa trwa od godz. 16 : 00 w dniu przyjazdu do godz. 12:00 dnia wyjazdu.  Można przyjechać w godzinach wcześniejszych i skorzystać z dostępnych atrakcji.
 6. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia  (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Niewykorzystanie któregokolwiek ze świadczeń przez Gościa nie upoważnia do żądania zwrotu zapłaconej kwoty. Dodatkowo doliczane są opłaty za zużycie prądu.
 7. Przedłużenie pobytu w domku, ( jeśli istnieje taka możliwość) po godz.11: 00 spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej w wysokości 20% ceny za każdą dodatkową godzinę.
 8. Domki są przekazywane Gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez pracownika. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie w recepcji godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku przez pracownika .
 9. Prosimy o pozostawienie domków w czystości i  w takim stanie, w jakim chcieliby Państwo go zastać.
 10. Prosimy o sprawdzenie faktycznego stanu, w przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń, należy ten fakt zgłosić w recepcji w ciągu pierwszej godziny pobytu.
 11. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia prosimy  Gości o poinformowanie pracownika Recepcji, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg cennika Ośrodka lub kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 12. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Kierownictwo Ośrodka zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 13. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna:
  – od poniedziałku do piątku w godzinach 22:00-8:00,
  – w sobotę i niedzielę w godzinach 0:00- 9:00.
 14. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania w Recepcji.
 15. Za rzeczy pozostawione w domkach  Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania pokoju.
 16. Prosimy o rozpalanie grilla wyłącznie w miejscu wyznaczonym do grillowania         ( miejsce grillowe lub plac przy ognisku ).
 17. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko po indywidualnej zagrodzie kierownictwa. Z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Wyprowadzanie poza teren ośrodka i sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka.
 18. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody   na parkingu znajdującym się na terenie Ośrodka.  „Gościniec Nad Bukówką”  nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.
 19. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym pracownika Ośrodka i żądania podjęcia środków zaradczych.
 20. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 21. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru,  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 22. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 23. Kierownictwo Ośrodka zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu  przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.
 24. Uciążliwe zakłócenia spokoju należy zgłaszać w Recepcji , tel.605 054 095
 25. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 26. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Życzymy przyjemnego wypoczynku
„Gościniec Nad Bukówką”

 

 

Stan wyposażenia:

 • poduszka 6 szt., kołdra 5 szt., koc 1szt., pościel 4 kpl.(+ewentualnie dodatkowe), ręcznik 5 szt. (+ewentualnie dodatkowe).

 •  sztućce w przyborniku 24 szt., nóż kuchenny, talerze 18 szt., kubki 6 szt., filiżanki i spodki 6szt., suszarka do naczyń, deseczka, chlebak.

 • kuchenka mikrofalowa 1 szt., czajnik elektryczny 1 szt.

 • lodówka 1 szt
 • lampka nocna 2 szt. , lampa wysoka w salonie 1 szt

 • telewizor 1 szt
 • wieszaki 6 szt
 • miotła, zmiotka, szufelka, kosz na śmieci 2 szt.